سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

کنترل

شیوه های جدید برای کنترل عصبانیت !

شیوه های جدید برای کنترل عصبانیت ! خشم درونی شده در فرد منجر به افسردگی شده و سبب احساس بی لذتی وبی انگیزگی در زندگی می شود. کنترل اعصاب کنترل اعصاب , مینا پورفرخ...