دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

کنترل استرس

راه های موثر در کنترل اضطراب و استرس

راه های موثر در کنترل اضطراب و استرس استرس و اضطراب در اثر قرار گرفتن در معرض عوامل محیطی بوجود می‌آیند و اگر مورد درمان قرار نگیرند برای سلامت زیان آور خواهند...

روش هایی موثر برای کنترل استرس

راه های متفاوتی برای کنترل استرس وجود دارد. در ابتدا بهتر است عوامل استرس زا را کم کنید و راه های ذهنی و عملی برای رسیدگی به عوامل استرس زا را به کار بندید. - – - – - –...