دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

کنترل استرس

روش هایی موثر برای کنترل استرس

راه های متفاوتی برای کنترل استرس وجود دارد. در ابتدا بهتر است عوامل استرس زا را کم کنید و راه های ذهنی و عملی برای رسیدگی به عوامل استرس زا را به کار بندید. - – - – - –...