یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

کلوب

این عکس برای ندیدن است

  این عکس برای ندیدن است! مثل شعر تلخی که برای نخواندن سروده می شود! چطور یک انسان؟!...   ...