کلاهبرداری میلیاردی

باز هم کلاهبرداری 4 میلیاردی جدید

باز هم کلاهبرداری 4 میلیاردی جدید یکی از پیشکسوتان سرخابی های تهران ماه هاست که 4 میلیارد تومان به یکی ازاسپانسرها بدهکار است. در روزهایی که پرسپولیس و استقلال در...

کلاه برداری ۲۰ میلیاردی در همدان

 کلاه برداری ۲۰ میلیاردی در همدان   یک موسسه مالی و اعتباری بدون داشتن مجوزهای لازم و در سایه غفلت سازمانهای نظارتی پس از چندین ماه فعالیت ۲۰ میلیارد تومان...