سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

کفشگری

حرکت باورنکردنی خلعتبری پس از بازی دیروز

شماره ۹۹ پرسپولیس در حرکتی پسندیده و جالب جایزه بهترین بازیکن فنی زمین را که به او تعلق گرفته بود به هم بازی اش بخشید. حرکت باورنکردنی خلعتبری پس از بازی دیروز در...