دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

کفاشیان رشوه فیفا

کفاشیان ساعت گران قیمت فیفا را پس داد!

کفاشیان ساعت گران قیمت فیفا را پس داد! رشوه فیفا ‌ روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه علی کفاشیان ساعتی که فیفا آن را رشوه دانسته بود، را طبق دستور به فیفا پس...