پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

کشف بمب

یک بمب ۲۱ کیلویی ای که در نطفه خفه شد!

یک بمب 21 کیلویی ای که در نطفه خفه شد! باهوشیاری مردم و نیروی انتظامی دسیسه گروهک های تروریستی برای عملیات بمب گذاری در ایران ، در نطفه خفه شد .  سردار رحیمی از کشف بمب...