سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

کشف اکسیر جوانی به دست محققان

اکسیر جوانی به دست محققان کشف شد!!

محققان روسی می گویند که موفق شده اند اکسیر جوانی را بسازند و سن را با دارو حفظ کنند. در حال حاضر رکورد بیشترین طول عمر در دنیا 122 سال است و سازندگان این دارو معتقدند که...