دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

کشتار جمعی ایران

سلاح کشتار جمعی ایران چیست؟

گری سیک مشاور سابق کارتر، در مقاله ای در لوموند دیپلماتیک به توانمندیهای ایران در مقابله با دشمنان نظامی و اقتصادی اشاره کرده و دیدگاه جالبی را در این خصوص ارائه...