جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

کسی که عاشق می شود چه ویژگی هایی دارد

چگونه بفهمیم که عاشق شده ایم!!

 چگونه بفهمیم که عاشق شده ایم - عاشق شدم   زمانی که افراد عاشق می‌شوند یکسری تغییرات در رفتار این افراد ایجاد می‌شود سعی می کند آدم بهتری باشد ،با دیگران رفتار...