دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

کروش در مالزي

گفت و گویی خاص با کروش در مالزی

این گفت و گو در مالزی با سرمربی تیم ملی گرفته شده است. وقتی شما این مصاحبه را می خوانید او به مسافرت رفته و این بار هم کمی با دلخوری از ایران رفته. البته قطعا بر می گردد...