جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

کرم رفع سیاه زخم

بیماری سیاه زخم را باهم مرور میکنیم

سیاه زخم چیست راه های درمان

 درمان سیاه زخم   سیاه زخم یک عفونتی است که در میان دام های وحشی و خانگی مانند گاو، گوسفند، بز است. سیاه زخم درمان نشده در هر شکل می تواند جدی و یا کشنده باشد....