چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

کراک

اثرات دارویی مواد مخدر

اثرات دارویی مواد مخدر مصرف مواد مخدر و دیگر ترکیبات اعتیادآور بعلت اثرات دارویی ویژه خود تغییراتی در سطح فیزیولوژی و بیولوژی شخص بوجود می‌آورد که قسمت مهم این...

«کراک و شیشه» و پایان خوشی‌ مادر و دختر!

فان مهر: زنی با صورتی کبود وارد دادگاه خانواده شد و دلیل این کبودی‌ها را ضربه‌های بی‌رحم ناشی از اعتیادی شوهرش دانست. او تاکید کرد که بعد از گذشت ۱۷ سال از زندگی...