سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

کت معروفت کو

دایی:پرویز خان کت شانست کو؟

 دایی:پرویز خان کت شانست کو؟ علی دایی در خطاب به مظلومی در حین رو به رو شدن با ایشان گفت:پرویز خان کت شانست کو؟   مظلومی که دو داربی متوالی را از دایی برده و از...