سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

کتک‌کاری

کتک‌کاری مجدد یک آقازاده در اتاق کار پدر

آقازاده یکی از مقامات ارشد دولت که ید طولایی در کتک‌کاری دارد، سه‌شنبه گذشته با حضور در محل کار پدر، ضرب شستی از خود به جا گذاشته است. ********************************* به نقل از ...