جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

کاهش حافظه

۶ راه مبارزه با کاهش حافظه

وقتی بدن شما پیر می شود، مغز هم پیر می شود و اتصالات عصبی کمتری را ایجاد می کند و سلول های عصبی کمتری را می سازد. این فرآیند از سنین ۳۰ سالگی به بعد، رخ می دهد. - – - – -...