دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

کامبیز دیرباز و دخترش

عکس: کامبیز دیرباز و دختر نازش

کامبیز دیرباز با انتشار عکس خود و دخترش با تاخیز سال نو رو به هوادارانش تبریک گفت. کامبیز دیرباز و دختر نازش شبکه اجتماعی کامبیز...