کاستاريکا

پيروزي قاطع کاستاريکا برابر اروگوئه

کاستاريکا موفق شد باخت در نيمه نخست برابر اروگوئه را جبران کند و با برتري 3 بر يک برابر اين تيم سه امتياز اين بازي را به دست آورد. اروگوئه و کاستاريکا در اولين ديدار...