پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

کار زشت پرستاران زن با پسران بیمار

کار زشت پرستاران زن با پسران بیمار! + عکس

یکی از عمده ترین جرائم موجود در نظام پزشکی کشور آمریکا، تخلفات مربوط به عملکرد پرستاران است که هر ساله، پرونده های زیادی را در دستگاه قضایی این کشور تشکیل می دهد....