چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

کارکنان آموزش و پرورش

خبر خوش برای کارکنان آموزش و پرورش

به گزارش فان مهر به نقل از روزنامه خراسان نوشت: در حالی که ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ انتقال و مأموریت کارکنان از دستگاه اجرایی متبوع به سایر...