دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

کاروان های عروسی

جریمه هنگفت پلیس برای کاروان های عروسی!

عروس کشون با نظارت پلیس کاروان های عروسی که با سرعت کم خود موجب کندی عبور و مرور، ترافیک و انسداد مسیر شوند، طبق قانون برای هر یک از خودروها مبلغ ۴۰۰ هزار ریال جریمه...