جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

کارواش زنانه

کارواش زنانه در تبريز!/تصاویر

کارواش زنان، جایی که بیش از ۹۰ درصد پرسنل آن خانمها هستند، اینجا تنها کارواشی است که در آن خانمها با ظرافت و سلایق خود ماشینهای مردان و بعضا زنان را می شویند. ...