دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

کارها امروز

برای شروع کارها امروز و فردا نکن!

تا جوانی در دست توست، در عمل و در تهذیب قلب و در شکستن اقفال و رفع حجب کوشش کن؛ زیرا هزاران جوان که به افق ملکوت نزدیک‌ترند، موفق می‌شوند و یک پیر موفق نمی‌شود. قید و...