شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

کارخانه آیفون در چین

عکسهای سری ترین کارخانه آیفون در چین

عکسهای سری ترین کارخانه آیفون در چین با باز شدن درهای سری ترین کارخانه اپل در چین، صدها کارمند دیده می شوند که به صورت منظم و ارتش وار منتظرهستند که کار خود را در یکی...