پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

کارت های بانكي هک شدند

هک شدن شماره و رمز ۳ میلیون کارت بانکی

اطلاعات افشاء شده از سوی فردی به نام خسرو زارع فرید بوده که گویا حدود 9 ماه مدیریت واحد نرم افزار شرکت فن آوران انیاک را برعهده داشته و بخاطر بی اعتنایی مسئولان به...