شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

کارت عروسی متفاوت تلفنی

کارت عروسی متفاوت تلفنی هم رسید! +عکس

کارت عروسی متفاوت تلفنی هم رسید! +عکس در این کارت به جای مشخصات قبض تلفن، مشخصات مراسم عروسی ثبت شده است. کارت عروسی با دیدن قبض تلفن ناخودآگاه مبلغ و میزان مکالمه...