شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

کارت اشتغال

جزئیات صدور «کارت اشتغال» بیکاران

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه از آماده شدن طرح صدور کارت اشتغال برای ارسال به شورای ‌عالی اشتغال خبر داد و گفت: بازنگری در این طرح و مطابقت آن با مصوبه ایجاد صندوق...