چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

کارتن‌خواب‌

۲۰ درصد کارتن‌خواب‌ها زن هستند!

معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت اجتماعی با بیان اینکه ۱۵ تا ۲۰ درصد کارتن‌خواب‌ها زن هستند، گفت: ۸۰ درصد بی‌خانمان‌ها شهرستانی‌ هستند.     در ادامه...