جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

کابینه

نظر نوه امام راجع به وزیر زن درکابینه

  غیبت زنان در فهرست وزیران پیشنهادی برای لایه‌هایی از جامعه غیر منتظره بود هر چند که همچنان احتمال انتصاب خانم‌ها به معاونت رییس جمهور و ریاست برخی سازمان...