جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ژاپنی

به این میگن مدیریت ژاپنی!!(عکس)

    این خانم ژاپنی سال گذشته در سونامی فوکوشیما در همین نقطه ای بود که ایستاده است و حالا پس از گذشت یک سال عکسی از خود را به دست گرفته و در همان نقطه ایستاده...