یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

چیپس پنیری

چیپس و پنیر

درست کردن چیپس و پنیر

چیپس و پنیر از پنیر پیتزای مخلوط یعنی هم طعم دار و هم کشدار استفاده میکنیم. این چیپس و پنیر غذای چربی است پس کسانی که مشکل چربی دارند لطفا این غذا را مصرف نکنند. این...