یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

چگونگی کشتن احمدی روشن

شکایت ایران درپی ترور شهید احمدی روشن

سخنگوی وزارت خارجه با محکومیت ترور شهید احمدی روشن به سکوت معنادار غرب در حذف فیزیکی دانشمندان هسته‌ای کشور اشاره و تصریح کرد: این روش‌های غیرانسانی را پیگیری و به...