چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

چگونگی رفتار با همسر دروغگو

اصول رفتار با همسر دروغگو

اصول رفتار با همسر دروغگو *نسرین صفری: اگرچه دروغ همیشه امری مذموم و ناپسند است اما مواجهه با آن نیز، امری اجتناب‌ناپذیر است؛ به همین دلیل بهترین روش مواجهه و...