شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

چگونه زیاد زندگی کنیم

چگونه عمر زیاد کنیم؟

در مورد خودتان چه فکر می کنید؟ آیا تصور می کنید که می توانید تا صد سالگی عمر کنید؟ طبق گزارش ان بی سی، 11 علامت را عنوان می کنیم که دارندگانش عمر طولانی در پیش دارند و...