سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

چگونه اشتباهات همسرم را به او بگویم؟

چگونه اشتباهات همسرم را به او بگویم؟

چگونه اشتباهات همسر انسان جایزالخطاست! این باور همه ی ماست؛ اما واقع به این معنی نیست که به راحتی اشتباه کنیم؛ بلکه یعنی هیچ انسانی عاری از اشتباه نیست. همه ما کم...