یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

چگونه از خدمت سربازی معاف شوم؟

جزئیات محاسبه بیمه و خریـد خدمت سربازی

محمد حسین زدا با بیان این مطلب افزود: براساس برنامه ریزیهای انجام شده امکان خرید خدمت و برخورداری از بیمه رایگان برای سربازان و همچنین افرادی که طی مدت زمان خاصی...