یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

چهره ی جدید سروش صحت

سروش صحت در حال دزدیدن کتاب!

سروش صحت در حال دزدیدن کتاب! روش صحت به بیان خاطره ای جالب از خودش درمورد کتاب پرداخت که در ادامه خواهید خواند. سروش صحت در حال دزدیدن کتاب! سروش صحت که مهمان نشست...