چهره های برتر تایمز در سال 2016

معرفی چهره های برگزیده تایمز در سال 2016

معرفی چهره های برگزیده تایمز در سال 2016 هرسال مجله تایمز برترین چهره های دنیا را در تمام رشته ها و مشاغل که بر روی جهان به نوعی تاثیر گذاشته اند، منتشر می کند. این لیست...