چهره سلطان مدلینگ غیر اخلاقی تهران رو شد ! ، چهره ، سلطان ، مدلینگ ، غیر ، اخلاقی ، تهران ، رو ، شد

چهره سلطان مدلینگ غیر اخلاقی تهران رو شد !

پلیس سایبری با رصد برخی سایت های خاص سلطان مدلینگ کشور را شناسایی کردند. مدل های این عکاس وقتی پشت لنز دوربین وی قرار می گرفتند، نمی دانستند تصاویر خود را در شبکه های...