سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

چهار قلوهای دانشگاهی خوش شانس چینی

عکس: چهار قلوهای دانشگاهی خوش شانس چینی

به گزارش پارس ناز قبول شدن چهار تا خواهر دوقلو در یک دانشگاه از اتفاقات نادر تحصیلی است. دختران جوان چینی که همگی دو قلو می باشند در 12 سپتامبر 2014 به طوئر همزمان در...