جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

چهارمین جلسه رسیدگی

مشروح چهارمین جلسه پرونده فساد بانکی

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بانکی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و در آن مه آفرید خسروی «سلطان سازندگی با رشوه» نامیده شد و وکیل متهم ردیف دوم فراموش کرد از...