سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

چهارشنبه سوری ۹۰

اس ام اس ویژه چهارشنبه سوری ۹۰

سوختن غمهایت در آتش ۴شنبه سورى آرزوى من است،۴شنبه سوریت مبارک . . . چنین گفت زرتشت: ” که سوزانید بدی را درآتش ، تا ز آتش برون آید نیکی” پس تو نیز چنین کن . . . تخ توخ پارت...