پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

چشم‌

۷ اشتباه در مورد چشم‌ها

وقتی زیاد جلوی مانیتور کامپیوتر می‌نشینید، کمتر پلک می‌زنید. وقتی کمتر پلک می‌زنید، خشکی چشم‌ به سراغتان می‌آید و عضلات چشمتان خسته می‌شود....     ...