سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

چرا مردان ازدواج نمی کنند

پسرها از ازدواج فرار می کنند !

چرا پسرها از ازدواج فراری اند؟ چندان نیازی به آمار و ارقام نیست. همین که به اطراف‌تان نگاه کنید، می‌بینید که تعداد پسران مجرد نسبت به نسل قبل چند برابر شده است. این...