دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

چرا ستایش اینجوری تمام شد

سریال ستایش از دید انتقاد آمیز!

      سریال ستایش از دید انتقاد آمیز!     سریال ستایش بالاخره با پایان نیمه خوش! تمام شد. در باره این سریال و آنچه که مخاطب خود عرضه کرد می توان از...