چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

چرا روبان قرمز تبدیل به نشان ایدز شد ؟

چرا روبان قرمز تبدیل به نشان ایدز شد ؟

  روبان قرمز، نشان آشنایی است که این روزها در جنس های مختلف کاغذی، پارچه‌یی، فلزی به شکل سنجاق سینه در کلیه سازمان های دولتی و غیردولتی که در حوزه اطلاع رسانی در...