سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

چرا دختران خواستگار ندارند

این دختر خواستگار ندارد

  این جملات صحبت هایی است که بیشتر افراد به هنگام دیدن دختران مجرد یا دختران بدون خواستگار به زبان می آورند. واقعا چرا برخی از دختران خواستگار ندارند ولی برخی دیگر...