پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

چراغ خطر مردان

آشنایی با چراغ خطر بدن مردان !

    یکی از چراغ خطرهای بدن مردان، تغییر در عادات روده ای و مثانه است. با اشاره به اهمیت مراجعه به طور منظم به پزشک تاکید کرد: ثابت شده است که غربالگری مناسب سن از نظر...