شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

چاقو به کاپیتان تیم ملی

حمله با چاقو به کاپیتان تیم ملی!

تماشاگران اصفهانی با ریختن به زمین و حمله به بازیکنان کاله ،نیروی انتظامی را وادار به واکنش کردند و نتیجه اش استفاده از اسپری فلفل بود. البته علیرضا نادی کاپیتان تیم...