جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

چاقوکشی دانشجو

چاقوکشی دانشجو برای استاد

این حمله زمانی صورت گرفت که استاد در حال تدریس در کلاس بوده است که دانشجوی پسر از پشت سر با چاقو به این استاد خانم حمله و وی را از ناحیه کتف زخمی می کند.....     ...